Przetwarzanie danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych klientów sklepu MyNo1 jest Sales Planet Michał Olech z siedzibą w Kobyłce przy ul. Mieszka I 50.

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych nadzoruje specjalnie wyznaczona do tego celu osoba (ABI/IOD), z którą można się kontaktować pod adresem biuro@salesplanet.pl

3. Przetwarzanie danych osobowych klientów odbywa się w celu realizacji zamówień, realizacji płatności, udzielania informacji i zapytań, weryfikacji realizacji zamówienia, przygotowywania ofert, udzielania rabatów oraz innych wymaganych przez obowiązujące przepisy (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego czy zwrotów towarów, odstąpienia od umowy na odległość).

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to zarówno krajowych przepisów, jak i tych obowiązujących w ramach Unii Europejskiej.

5. Całość komunikacji ze stroną www.myno1.pl prowadzona jest w bezpieczny sposób, dzięki wykorzystaniu systemu kodowania SSL. W szczególności warto zwrócić uwagę na fakt, iż dane osobowe przekazywane przez klienta przekazywane są w formie zakodowanej, a następnie przechowywane w systemie informatycznym zgodnie z obowiązującymi wytycznymi GIODO.

6. Przechowywane dane mogą być przetwarzane w celu przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail lub/i numeru telefonu.

7. Dane osobowe przekazane w formularzu, informacje o odwiedzonych stronach internetowych oraz informacje na temat złożonych zamówień mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu przedstawienia Uczestnikowi spersonalizowanej oferty. Na potrzebę tych działań wykorzystywane są tzw. pliki cookies.

8. Podanie danych jest w pełni dobrowolne, lecz podanie niektórych z nich jest niezbędne dla realizacji zamówienia.

9. Gromadzone dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom trzecim, jednak wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia (np. realizacja płatności, dostawa). W szczególności mogą to być podmioty należące do poniższych kategorii:
- dostawcy usług utrzymania, analizy strony internetowej,baz danych oraz innych systemów i aplikacji informatycznych
- firmy świadczące usługi logistyczne (kurierzy, poczta w celu dostawy towaru)
- firmy świadczące usługi płatności elektronicznych
- firmy świadczące usługi wysyłki informacji elektronicznej
- firmy świadczące usługi marketingowe i remarketingowe w internecie
- organy wykonujące władzę publiczną oraz urzędy.

10. Podmioty wskazane w pkt. 6.8, zostaną zobowiązane do zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach wskazanych przez SPRZEDAWCĘ

11. Klientom przysługuje nieograniczone w czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich usunięcia lub ich przeniesienia.

12. W każdej chwili klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego prawny następca). W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Czas przechowywania danych osobowych trwa przez okres prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Klienta sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Klienta adres e-mail. Odwołanie przez Klienta zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody; potrzebny na udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązanie poruszonej przez Klienta sprawy; trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na Klienta rzecz, w tym założenia konta w e-sklepie, jak i czas trwania umów sprzedaży zawieranych poprzez e-sklep oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tych umów, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń oraz czas przedawnienia zobowiązań podatkowych; niezbędny na realizację Klienta uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, czyli tzw. prawa zwrotu oraz czas potrzebny na wykazanie prawidłowości realizacji wynikających z niego obowiązków.

14. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@salesplanet.pl

 

SALES PLANET Michał Olech |
ul. Mieszka I 50 |
05-230 Kobyłka |
woj. mazowieckie |
tel: 605740009 |
email: sklep@myno1.pl |
NIP: 763-173-25-32
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl